Hemelwaterafvoer

HEMELWATERAFVOER:

Ook wel HWA of RWA (regenwaterafvoer) genoemd.
Onder hemelwater verstaan we alle vormen van water dat “uit de hemel” komt, zoals regen, sneeuw en hagel.
Doel van de hemelwaterafvoer is het zo snel mogelijk afvoeren van water van het dak naar de riolering, zodat er geen schade aan het dak ontstaat.